பாரதி பிடித்த தேர்வடம்
பரிணாமன் பாடல்கள்
பிண்ணனி இசை: இலக்கியன்


பாடல் 1     :  போராடக் கற்றுத்தந்தவர்

பாடியவர்  :  தீபன்சக்கரவர்த்தி

 


பாடல் 2     :  பச்சை மரகத

பாடியவர்  :  கல்பனா

பாடல் 3     :  மலையைக் குடைந்தெடுத்து
பாடியவர்  :  ஹரிசரண்

பாடல் 4    :  பூத்திட்டாள்
பாடியவர்  : தஞ்சை சின்னப்பொண்ணு


பாடல் 5     :  உதிப்பதுமில்லை

பாடியவர்  :  தீபன்சக்கரவர்த்தி

 

பாடல்   6   : சொந்தம் ஒரு சுகமா
பாடியவர்  : மார்டின்


பாடல் 7     :  பாரதி பிடித்த

பாடியவர்  :  ஜெயமூர்த்தி

பாடல் 8     :  ஜன்னத்தில்
பாடியவர்  :  பிரசன்னா


 

பாடல் 9     :  எட்டயபுரத்தானுக்கு
பாடியவர்  : ஜெயமூர்த்தி

 

 

 

 இது ஒரு
சகுந்தலை
வெளியீடு